Is ‘het nieuwe normaal’ wel normaal?

(c) Effcom Management B.V.

Is ‘het nieuwe normaal’ wel normaal?

Wat een maatregelen worden er allemaal genomen. Overal plexiglazen schermen, strepen op de vloer en complete nieuwe plannen voor het gebruik van kantoren en andere gebouwen. Zelfs hele infrastructuurplannen, bijvoorbeeld om de fietspaden te verbreden, worden besproken.

Ik vraag me af voor hoelang? Ik kan me niet voorstellen -eigenlijk weiger ik om erin mee te gaan- dat het nu geschetste beeld van de 1,5-metersamenleving het nieuwe normaal wordt.

Mensen zijn gewoon kuddedieren. We hebben behoefte aan groepsvorming en sociaal en lichamelijk contact. Kan of mag dat straks allemaal niet meer?

“Ja maar dit is een heel gevaarlijk virus” krijg ik dan vaak te horen. Vooral van mensen die berusten in de situatie die nu aan het ontstaan is.

Er wordt natuurlijk hard gewerkt aan een vaccin waarmee we COVID-19 onder controle kunnen krijgen. Draaien we dan alle nu genomen maatregelen weer terug?

Ik hoop van harte dat die dag snel dichtbij komt. Tegelijk hoop ik dat we, nu we ten koste van een enorme economische schade waarvan de lasten vooral op de zwakkere schouders terecht lijken te komen, ons ook gaan inspannen om die schade weer ter herstellen.

En als we dan een paar duizend levens in onze welvarende westerse wereld hebben weten te redden we dan ook aandacht krijgen van de mensen die dagelijks sterven aan armoede, droogte en honger in andere delen van de wereld. We hebben nooit een noodverordening ingesteld om daar levens te redden.

Natuurlijk helpt deze crisis ook om een boost te geven aan allerlei ontwikkelingen op het gebied van thuiswerken, en dat video-vergadering blijkt wonderwel ook prima te werken. Dat zijn de positieve uitkomsten die we zeker moeten vasthouden. We kunnen ook eens kijken waarom grote bedrijven, die elk jaar een gezonde winst maken, nu al aan de rand van de afgrond staan. Het creëren van shareholder value is een ding, het geld meteen uitkeren aan deze shareholders is een ander.

Voordat we met zijn allen heel veel geld gaan uitgeven aan maatregelen in de publieke ruimtes, ondernemers in bijvoorbeeld de horeca dwingen om allerlei investeringen te doen waarna ze nog niet op volle capaciteit kunnen draaien en ga zo maar door, wil ik graag een pas-op-de-plaats.

Moeten we ons eerst niet eens bezinnen? Hoe lang gaat deze situatie duren, wat als er straks weer een ander virus opduikt?

Niet alles is maakbaar, leven en samenleven betekent ook risico lopen! Wat wil je maken,  en dan ten koste van…?

We vragen om een krachtige overheid in dit soort crisissituaties. Ik ben best tevreden hoe Nederland deze crisis tot nu toe heeft aangepakt. Maar als de crisis gaat regeren voorbij het échte crisismoment, dan is het tijd voor oud-Hollands polderen, met bijvoorbeeld een publiek debat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *