Informatievoorziening op orde

Informatievoorziening speelt een cruciale rol. Organisaties gebruiken informatie om gefundeerde beslissingen te maken. 

De juistheid en actualiteit van data zijn essentieel om over de juiste informatie te beschikken.

Processen verbeteren

Eerst moet duidelijk zijn wat je wilt bereiken. Dan bepaal je hoe je daar wilt komen en welke processen daarbij betrokken zijn.

Processen vernieuwen en verbeteren kan op veel verschillende manieren.

Hulp bij implementatie

Je organisatie gaat anders werken, je collega's worden door een nieuw ICT-systeem anders ondersteund.

Een goede implementatie zorgt ervoor dat je de beoogde doelen realiseert.

Projectmanagement

Er zijn veel verschillende methoden en technieken voor programma- en projectmanagement.

Afhankelijk van de organisatie, de doelstellingen van het project en de stakeholders kiezen we meest geschikte instrumenten.

Besturing van projecten

De besturing -of governance- van programma's en projecten is in veel organisaties heel complex geworden.

Voor het slagen van een project is het belangrijk de governance goed en duidelijk te beleggen.

Communicatie

Communicatie is essentieel voor goed functionerende organisaties en succesvolle (verbeterings-)projecten.

Juiste communicatie kan plaatsvinden als er een goede mix is van inhoud, middelen, doelgroepen e.d.